» סדנת אומנות סגירת העיסקה » DealMakers

סדנת אומנות סגירת העיסקה

סדנת אומנות סגירת העיסקה - מפגש ראשון 2/9/2014

סדנת אומנות סגירת העיסקה - מפגש ראשון 2/9/2014